Wzór bezpiecznej umowy najmu lokalu mieszkalnego. Wynajmij swoje mieszkanie bezpiecznie i BezProblemów!

Tym razem udostępniamy Wam przygotowany przez kancelarię adwokacką wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego. Został on przygotowany w taki sposób, by chronić interesy wynajmującego przed nieuczciwymi najemcami. Opracował go adwokat Krzysztof Lamparski. Niniejszy wzór jest całkowicie darmowy na użytkowników.

Dziesięć powód dla których warto skorzystać z darmowego wzoru umowy najmu mieszkania

  1. Umowa została przygotowana precyzyjnie i konkretnie. Dzięki temu nie powinna budzić wątpliwości w rozumieniu jej zapisów. Jeśli obie strony rozumieją umowę w ten sam sposób unikają dzięki temu pola do potencjalnych sporów
  2. Umowa dotyczy najmu poszczególnych pomieszczeń, oddając części wspólne do niewyłącznego korzystania. To korzystne rozwiązanie dla najemcy, bo o ile nie może on naruszać nietykalności mieszkania w zakresie pokoi, to ma on pełne prawo wejścia do części wspólnych bez narażenia się na zarzut, że w ten sposób naruszył prawa najemcy. Dzięki temu masz zapewnioną większą kontrolę, a tym samym bezpieczeństwo.
  3. Do umowy został załączony protokół odbioru mieszkania, który potwierdzi jego stan na dzień przekazania lokalu mieszkalnego najemcy oraz na dzień jego zwrotu. Dzięki temu w łatwy sposób będzie można udowodnić, że najemca dokonał uszkodzeń lub zniszczeń.
  4. Umowa zawiera także załącznik w postaci listy osób zamieszkujących w mieszkaniu. Dzięki temu możliwe będzie pociągnięcie ich do odpowiedzialności z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych. Zgodnie z art. 6881 kodeksu cywilnego Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Jeśli nie mamy ich danych to jednak tylko martwy zapis. Dzięki naszej umowie będziesz mógł z niego skorzystać, jeśli zajdzie taka konieczność.
  5. Umowa zawiera konkretne obowiązki najemcy, takie jak zakaz palenia papierosów, zakaz trzymania zwierząt, postępowanie związane z przychodzącą korespondencją i inne. Regulując tego typu sprawy unikamy konfliktów. Do umowy możesz dołączyć także regulamin wspólnoty mieszkaniowej lub inny dokument, który reguluje zasady zachowywania w budynku wielorodzinnym.
  6. Umowa najmu określa kary umowne za niedochowywanie obowiązków w niej określonych. Dodatkowo wprowadza maksymalne odsetki za opóźnienie. Dzięki tym mechanizmom najemca będzie miał większa motywację do przestrzegania umowy, także w zakresie terminów zapłaty czynszu i innych opłat związanych z najmem.
  7. Umowa najmu rozdziela czynsz od opłat eksploatacyjnych. Dzięki temu musisz podatkowo rozliczać się tylko z czynszu, a opłaty eksploatacyjne nie stanowią Twojego przychodu. Umowa jest zatem przemyślana pod kątem podatkowym.
  8. Umowa określa sposób zaliczenia wpłat najemcy. Dzięki temu w przypadku nieterminowych wpłat w pierwszej kolejności możesz zaliczać płatności na odsetki, czynsz administracyjny i kary umowne. Twoje należności z tytułu czynszu będą zaś w dalszym ciągu nieopłacone, co powoduje, że możesz wypowiedzieć umowę zgodnie z prawem, a także nie musisz płacić podatku z tego tytułu. Ograniczasz najemcy możliwość manipulacji wpłatami.
  9. Umowa określa warunki wypowiedzenia umowy w zgodzie z ustawą o ochronie praw lokatorów. Dodatkowo wprowadza zapis o możliwości wypowiedzenia umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Ten zapis nie jest zgodny z ustawą dlatego wprowadzono wymóg zawarcia porozumienia w tym zakresie. Dzięki temu właściwie jest to rozwiązanie umowy w drodze porozumienia. W przypadku „normalnych” najemców ta opcja przyda się zdecydowanie częściej jak ustawowe warunki wypowiedzenia umowy.
  10. Umowa reguluje problematykę nakładów, dając najemcy w tym zakresie pewnego rodzaju elastyczność i zdejmując z niego obowiązek rozliczenia się z nakładów.

Czy zaproponowany wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego jest całkowicie bezpieczny? Na pewno nie, jednak z całą pewnością dzięki jej zapisom będziesz miał dużo pewniejszą i bezpieczniejszą pozycję, jeśli dojdzie do konieczności prowadzenia sporu z najemcą – także na etapie sądowym. Zachęcamy zatem do mądrego korzystania z niego i edytowania pod swoje indywidualne potrzeby.

W jaki sposób wypełnić umowę najmu lokalu mieszkalnego?

Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z przygotowanego wzoru najmu mieszkania musisz go właściwie wypełnić, aby zapewnić sobie jego skuteczność. Wszelkie pola, które powinny być wypełnione oznaczyliśmy wolnym polem. Najlepiej edytuj tę umowę w komputerze, a jeśli nie jest to możliwe –uzupełnij na miejscu z najemcą. Wypełnienie poszczególnych pól nie powinno nastręczać problemów.

Pamiętaj też o wypełnieniu protokołu przekazania mieszkania. Warto opisać w im dokładnie stan lokalu oraz wykonać dokumentację fotograficzną, która potwierdzi co i w jakim stanie zostało przekazanie najemcy. Im więcej szczegółów w tym zakresie, tym lepiej!

adw. Krzysztof Lamparski

adw. Krzysztof Lamparski

W swojej pracy zawodowej zajmuje się sprawami odszkodowawczymi, prawem nieruchomości oraz prawem ochrony danych osobowych. Obsługuje przedsiębiorców oraz osoby fizyczne. Posiada duże doświadczenie procesualne zdobyte podczas licznych wystąpień przed sądami.