WSPARCIE PRAWNE W PROCESIE ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI

OFERTA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna w polityce prywatności

OPIS USŁUGI:

W ramach usługi wsparcia prawnego w procesie zakupu nieruchomości oferujemy naszym Klientom opiekę adwokata, specjalisty ds. prawa nieruchomości przy wszystkich istotnych sprawach dotyczących transakcji zakupu nieruchomości. 

Zakup nieruchomości może być związany z wieloma potencjalnymi ryzykami, które odpowiedzialna osoba powinna sprawdzić. Trudno to zrobić bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia z zakresu prawa nieruchomości, dlatego oferujemy naszą pomoc. Dzięki naszej usłudze wyrównasz swoje możliwości negocjacyjne ze sprzedawcą, a także będziesz wiedział gdzie czekają na Ciebie ewentualne ryzyka związane z transakcją. Często dzięki takiej wiedzy możesz realnie zaoszczędzić spore pieniądze.

Naszym atutem jest możliwość bezpośredniego kontaktu z mecenasem, który będzie zajmował się sprawą, profesjonalizm i doświadczenie zdobyte podczas obsługi postepowań z zakresu prawa nieruchomości, a także duża dostępność. Stawiamy także na prostotę i jasność w komunikacji. Zasady naszej współpracy są jasne, a prawniczego języka o ile to możliwe staramy się nie używać.

Naszym atutem jest możliwość bezpośredniego kontaktu z mecenasem, który będzie zajmował się sprawą, profesjonalizm i doświadczenie zdobyte podczas obsługi postepowań z zakresu prawa nieruchomości, a także duża dostępność. Stawiamy także na prostotę i jasność w komunikacji. Zasady naszej współpracy są jasne, a prawniczego języka o ile to możliwe staramy się nie używać.

ZAKRES USŁUGI:

WERYFIKACJA SPRZEDAJĄCEGO NIERUCHOMOŚĆ

WERYFIKACJA KSIĘGI WIECZYSTEJ I INNYCH DOKUMENTÓW

ANALIZA UMÓW

OCENA RYZYKA

NEGOCJACJE

DORADZTWO PRAWNE I PODATKOWE

Naszym zadaniem w ramach oferowanej usługi jest zapewnienie bezpieczeństwa transakcji zakupu nieruchomości. Niezależnie czy kupujesz mieszkanie, dom, nieruchomość użytkową, nieruchomość rolną czy działkę budowlaną zakup nieruchomości to transakcja, w którą zainwestujesz spore pieniądze. Warto zadbać o to, żeby kupno nieruchomości przebiegło w sposób bezpieczny.

W ramach naszych usług w pierwszej kolejności skupiamy się na weryfikacji sprzedawcy. W tym celu sprawdzamy dostępne dane o sprzedawcy nieruchomości. Sprawdzamy czy podmiot ten faktycznie jest właścicielem nieruchomości i może w związku z tym ją sprzedać. Na rynku nieruchomości  zdarzają się bowiem oszuści, którzy czekają na naiwnych. Sprawdzamy także jaka jest wiarygodność sprzedawcy. Musisz bowiem pamiętać, że na samym kupnie nieruchomości Twoje kontakty ze sprzedawcą nie muszą się skończyć. Nowa nieruchomość może mieć wady, które wyjdą na jaw dopiero później. Warto sprawdzić zatem, czy po drugiej stronie będzie rzetelny podmiot, któremu będziesz mógł zgłosić swoje roszczenia związane z zakupem nieruchomości. Jeśli sprzedawcą nieruchomości jest spółka sprawdzamy sytuację majątkową takiego podmiotu, jego historię oraz opinie. Jeśli sprzedawcą jest osoba fizyczna weryfikujemy czy może ona sprzedać nieruchomość sama, czy wymagane są do tego jakieś dodatkowe zgody. Często może się pojawić konieczność uzyskania zgody małżonka, czy też sądu rodzinnego jeśli mieszkanie wchodzi w skład majątku osoby małoletniej pozostającej pod władzą rodzicielską.

Ważnym źródłem informacji o nieruchomości jest jej księga wieczysta. Księga wieczysta to urzędowo prowadzony zbiór dokumentów, który pokazuje dane o nieruchomości oraz jej sytuację prawną. Powinny być tam widoczne informacje o nieruchomości takie jak: położenie, powierzchnia, a także informacje o jej właścicielach, w tym o sposobie nabycia własności nieruchomości. To ważne informacje, które trzeba porównać z danymi wskazywanymi w ofercie sprzedaży nieruchomości. Ponadto księga wieczysta zawiera informacje o obciążeniach nieruchomości. Mowa tutaj o hipotekach, służebnościach, ograniczeniach w rozporządzaniu i innych wzmiankach, chociażby informujących o potencjalnej niezgodności wpisu w księdze wieczystej z rzeczywistością. Wszystkie te informacje dla doświadczonego prawnika mówią wiele.  Niektóre mogą powodować, ze transakcja zakupu Twojego mieszkania jest tak niebezpieczna, że powinieneś z jej zrezygnować.  Inne po prostu trzeba wyjaśnić żeby nie popaść w kłopoty. Pomoc prawna w tym zakresie polega m.in. na sprawdzeniu stanu prawnego wybranej działki, domu, mieszkania czy lokalu użytkowego. Dzięki temu unikniesz problemów np. z koniecznością spłaty obciążeń hipotecznych. Często zdarza się także, że nieruchomość ma założoną nową księgę wieczystą, która na pierwszy rzut oka nie wykazuje żadnych obciążeń i problemów prawnych. W tej sytuacji trzeba jednak sprawdzić także księgę wieczystą nieruchomości, z której nowa księga wieczysta została wydzielona. Zdarzają się bowiem pomyłki w sądzie prowadzącym księgi wieczyste i obciążenia z pierwotnej księgi wieczystej nie są przepisywane do nowej, pomimo że w rzeczywistości istnieją i obciążają nieruchomość, którą chcesz kupić.

Ważnym elementem naszej usługi jest także analiza zawieranych przez Ciebie umów związanych z zakupem nieruchomości. Zakup nieruchomości to najczęściej proces, w którym pojawia się kilka umów. Rzadko zdarza się, że podpisywana jest wyłącznie umowa sprzedaży. Wcześniej dochodzi do zawarcia umowy z pośrednikiem, umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości czy umowy deweloperskiej. Każda z tych umów ma swoją specyfikę i może być źródłem nieporozumień lub kłopotów. Warto aby taką umowę sprawdził doświadczony w prawie nieruchomości adwokat, wprowadzając odpowiednie zmiany które będą chroniły nabywcę nieruchomości. Powinieneś pamiętać, że najczęściej umowy te przygotowują sprzedawcy, których interesem jest zadbanie o własne interesy, często kosztem drugiej strony transakcji sprzedaży nieruchomości. Naszym zadaniem jest zadbanie o Twoje interesy i równowagę stron w prawach i obowiązkach wynikających z umowy. Pomagamy także Tobie zrozumieć umowę. Czy rozumiesz jaka różnica jest pomiędzy zaliczka i zadatkiem? Czy wiesz w jaki sposób liczyć terminy? Czy wiesz czym różni się prawo wypowiedzenia umowy od prawa odstąpienia od umowy? Nawet kiedy korzystasz z usług notariusza powinieneś mieć za sobą wsparcie doświadczonych prawników. Notariusz nie będzie bowiem analizował umowy pod kątem zabezpieczenia Twoich interesów, w tym interesów finansowych. Jego zadaniem jest zadbanie o to, żeby umowa była zgodna z prawem pod katem formalnym. Poszczególne zapisy wprowadzające prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży nieruchomości go nie interesują. Wielokrotnie sugerujemy poprawki do umów. Zmienione zapisy pozwalają zaoszczędzić pieniądze, uniknąć sporów czy niespodzianek. Przygotowanie bezpiecznej umowy to najważniejszy etap, bo będzie on podstawą do ewentualnych dalszych spraw dotyczących nieruchomości. Zaniedbania na tym etapie mogą drogo kosztować w przyszłości.

Rzadko kiedy zakup nieruchomości nie budzi żadnych wątpliwości czy pytań. Są sytuacje które wiążą się z pewnymi zagrożeniami i nie można ich wyłączyć. Wtedy warto je zrozumieć i być gotowym do tego, żeby w odpowiedni sposób na nie reagować. W swojej pracy staramy się wskazać Tobie potencjalne ryzyka i problemy, które mogą się pojawić po zawarciu umowy dotyczącej Twojej nowej nieruchomości. Co jeśli nie uzyskasz finansowania na zakup nieruchomości, lub procedura w banku będzie tak się przedłużała, że wygaśnie Twoja umowa rezerwacyjna lub minie termin płatności? Czy wiesz jakie masz prawa i obowiązki kupując mieszkanie w domu wielorodzinnym lub mieszkanie w bliźniaku, gdzie macie wspólny dach, ścianę nośną i instalację? Czy mając ogródek oddzielony płotem, ale pod kątem prawnym wspólny, będziesz mógł postawić tam wymarzoną altanę bez zgody sąsiada? To tylko przykłady sytuacji, o których często nie myśli się kupując dom czy lokal mieszkalny. Jeśli chodzi o innego rodzaju nieruchomości pojawiają się odpowiednio inne problemy. Chociażby, kupując wymarzony dom na wsi możesz mieć problem z uzyskaniem warunków zabudowy jeśli nie jesteś rolnikiem w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a dokumenty zagospodarowania przestrzennego przewidują wyłącznie zabudowę siedliskową. Każda transakcja zakupu domu, lokalu, działki czy innej nieruchomości to odrębna historia, w której aktorami są sprzedawca i kupujący oraz ich sytuacja i potrzeby. Korzystając z naszej pomocy prawnej zakup nieruchomości nie będzie powodował  niepewności, a sama transakcja przebiegnie bez problemów.

Będziemy także Twoim doradcą prawnym na każdym etapie transakcji zakupu nieruchomości. Naszym atutem jest pełna dostępność oraz unikanie niepotrzebnych barier w komunikacji. Każda sprzedaż nieruchomości jest równie ważna. Zależy nam na tym, żeby nasi klienci czuli się odpowiednio zaopiekowani oraz mieli poczucie, że mogą zwrócić się do nas z każdą wątpliwością. Nasze doradztwo prawne i podatkowe nie ogranicza się tylko do czekania na Twoje pytanie. W aktywny sposób staramy się poszukać odpowiednich rozwiązań prawnych i podatkowych, które będą w danej sytuacji najbardziej korzystne dla danej transakcji i potrzeb stron umowy.