UMÓW SIĘ NA ODBIÓR MIESZKANIA - Poznań i okolice

OFERTA

Odbiory mieszkań:

(przy sprzyjających warunkach
możliwy przegląd termowizyjny +100zł)

Odbiory domów:

(przy sprzyjających warunkach
możliwy przegląd termowizyjny +100zł)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna w polityce prywatności

ODBIÓR TECHNICZNY MIESZKANIA OD DEWELOPERA – CO TO JEST?

Odbiór mieszkania od dewelopera to bardzo ważny moment. I to nie tylko dlatego, że to ostatni etap, zanim dostaniemy klucze do własnego mieszkania, ale też chwila, kiedy możemy zweryfikować, czy wszystkie ściany, podłogi, okna czy instalacje elektryczne zostały wykonane w sposób prawidłowy i nie mają wad. Dlatego, zanim udamy się na spotkanie, warto dowiedzieć się, jak wygląda odbiór mieszkania i na co trzeba zwrócić szczególną uwagę.

Według tzw. ustawy deweloperskiej, zanim dojdzie do wydania lokalu lub domu nabywcy przez dewelopera, musi odbyć się jego odbiór techniczny zakończony protokołem odbioru technicznego. Co to oznacza? Deweloper udostępnia gotowy lokal kupującemu, aby ten sprawdził, czy stan nieruchomości jest zgodny z umową oraz wszelkimi normami budowlanymi. Na odbiór techniczny można pójść samemu lub skorzystać z usług inspektora budowlanego. Wszystkie terminy i zasady odbioru mieszkania lub domu muszą być zawarte w umowie deweloperskiej. W trakcie odbioru sprawdza się nie tylko lokal, lecz także przynależące do niego pomieszczenia, takie jak garaż czy komórka lokatorska. Odbiór kończy się podpisaniem protokołu odbioru technicznego przez dewelopera oraz kupującego. Protokół odbioru jest podstawowym dokumentem, który powstaje podczas odbioru, jest więc bardzo istotnym aby znalazły się w z nim wszystkie wykryte usterki. Każdy odbiór z Inspektorem kończy się weryfikacją zapisów, jakie znalazły się w protokole.

O czym trzeba pamiętać w związku z odbiorem lokalu?

Ustalenie terminu odbioru z deweloperem i inspektorem

Spotkanie Klienta z Inspektorem na terenie Inwestycji

Sprawdzenie nieruchomości z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi

Wskazanie usterek i uwag oraz spisanie ich w protokole odbioru technicznego

Podpisanie protokołu przez dewelopera i nabywcę

30

30 dni na usunięcie usterek przez dewelopera – w tym czasie w ciągu 14 dni powinniśmy spodziewać się ustosunkowania się dewelopera do zapisów z protokołu

Ustalenie ponownego terminu odbioru usunięcia usterek

Ponowny odbiór techniczny opcjonalnie z obecnością inspektora

Dla prawidłowego przeprowadzenia sprawdzenia nieruchomości, poza konieczną znajomością przepisów, norm oraz wiedzy z zakresu budownictwa, niezbędne są odpowiednie narzędzia. Podstawowymi są:

– zestaw dobrej jakości łat i kątownic budowlanych – do pomiaru pionów, poziomów, płaszczyzn oraz kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami;

– wilgotnościomierz do materiałów budowlanych – pozwala określić możliwość wykonywania kolejnych prac oraz wskazać miejsca zawilgoceń tynków;

– miernik elektryczny – pozwala na sprawdzenie napięcia w instalacji elektrycznej, obecność wszystkich faz w instalacji, a także na test zabezpieczenia różnicowo-prądowego;

– dalmierz laserowy – przydatny do szybkiego pomiaru odległości czyli wymiarów i wysokości pomieszczeń, przygotowanych otworów drzwiowych oraz pomiaru powierzchni lokalu;

– kamera termowizyjna – daje możliwość sprawdzenia poprawności działania instalacji ogrzewania, w tym ogrzewania podłogowego oraz wykrycia ewentualnych przecieków w instalacji ogrzewania a w sezonie zimowym szczelność stolarki okiennej oraz ciągłość warstw izolacji termicznej;

– termoanemometr wiatraczkowy – sprawdzenie wentylacji to bardzo ważny punkt, drożność i prawidłowy przepływ powietrza wpływają na komfort użytkowania;

– kamera inspekcyjna – umożliwia zajrzeć w miejsca, do których gołym okiem nie ma dostępu

Podstawowe normy które na pewno przydadzą się podczas odbioru:

PN-ISO 9836 (lub PN-70-B-02365) – Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
PN-B-10110:2005 – Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie – Zasady wykonywania i wymagania techniczne

PN-B-10100:1970 – Roboty tynkowe – Tynki zwykłe – Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1992-1-1:2008 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków
PN-EN 1279-1:2018-08 – Szkło w budownictwie – Izolacyjne szyby zespolone – Część 1: Postanowienia ogólne, opis systemu, zasady substytucji, tolerancje i jakość wizualna

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-montażowych ITB

UMÓW SIĘ NA ODBIÓR MIESZKANIA - Poznań i okolice

Jeśli chcesz umówić się na odbiór mieszkania lub domu w asyście doświadczonego inżyniera budownictwa, który znajdzie wszystkie wady i usterki, skontaktuj się z nami.

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna w polityce prywatności