Waloryzacja czynszu najmu. Bezpłatny wzór klauzuli waloryzacyjnej stosowany w umowie najmu.

Klauzula waloryzacyjna w umowie najmu pozwala uchronić zyski z najmu przed spadkiem spowodowanym inflacją. Aktualna sytuacja w Polsce skłania do umieszczania w umowach zapisów, które będą w automatyczny sposób korygować wysokość czynszu najmu w zależności od wskaźnika inflacji. W niniejszym wpisie udostępniamy darmowy wzór klauzuli waloryzacyjnej do umowy najmu, która w sposób skuteczny i zgodny z prawem pozwoli wynajmującemu korygować czynsz o poziom inflacji.

Po co stosować klauzulę waloryzującą czynsz w umowie najmu?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się być jasna. W czasie gdy wartość pieniądza spada, a umowy zawierane są na dłuższy okres wynajmującemu powinno zależeć na tym, żeby uzyskać zabezpieczenie swojego przychodu. W sytuacji gdy poziom inflacji wynosi kilkanaście procent ten sam czynsz rok do roku jest dużo mnie wart. Zabezpieczeniem przed tym zjawiskiem jest właśnie klauzula waloryzacyjna czynsz o poziom inflacji.

Można oczywiście nie stosować tego rozwiązania i każdorazowo negocjować wysokość czynszu z najemcą, jednak taka strategia z pewnością będzie mniej skuteczna i duuużo trudniejsza do przeprowadzenia. Najemca dużo łatwiej zaakceptuje pewne rozwiązania przy zawieraniu umowy najmu niż później w drodze zmiany umowy. Ponadto aneksacja umowy wiąże się każdorazowo z negocjacjami, podczas których druga strona też będzie chciała coś ugrać dla siebie. W końcu po trzecie wymaga to nakładu czasu i zaangażowania. Dobrze skonstruowana klauzula waloryzacji czynszu w zależności od inflacji pozwala uniknąć tych problemów.

Kiedy stosować waloryzującę w umowie najmu?

Klauzula waloryzacyjna w swojej istocie zmienia wysokość czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług spowodowany inflacją. Zwyczajowo taka waloryzacja odbywa się raz do roku, jednak nie ma żadnych przeszkód w tym, żeby miało to miejsce częściej – np. raz na kwartał. 

Okres waloryzacyjny powinien być uzależniony od długości umowy. Sami bowiem przyznacie, że waloryzacja roczna przy umowie zawieranej na rok nie ma sensu. Wówczas lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie kwartalnych okresów waloryzacyjnych. 

Wybór okresu waloryzacyjnego ma też znaczenie w zależności od sytuacji inflacyjnej w kraju. Jeśli bowiem inflacja jest opanowana, stabilna to roczne waloryzacje są wystarczające do zabezpieczenia interesów wynajmującego. Jeśli jednak inflacja wymknie się spod kontroli częstsze okresy waloryzacji są bardziej opłacalne i stanowią lepsze zabezpieczenie wynajmującego przed spadkiem przychodu z najmu. Bardziej skomplikowane zapisy waloryzacyjne pozwalają zabezpieczyć się na obie sytuacje. Nie ma bowiem przeszkód w tym, żeby wskazać, że jeśli kwartalny indeks inflacji wzrośnie np. o 5%, wówczas stosowanie będzie miała kwartalna waloryzacja, a jeśli nie – roczna.

Wzór darmowej klauzuli waloryzacyjnej

Poniżej przedstawiamy przygotowana przez adwokata Krzysztofa Lamparskiego wzór klauzuli waloryzującej wysokość czynszu w rocznych okresach o oficjalne wskaźniki inflacji publikowane przez GUS. Zapis ten jest precyzyjny, dzięki temu skuteczny pod kątem prawnym. Dokładnie przedstawia co się dzieje z czynszem i od kiedy. Jednocześnie nie wymaga on jakichkolwiek aktywności ze strony wynajmującego. Waloryzacja dokonuje się sama. Jeśli chcesz wprowadzić do swojej umowy najmu klauzulę waloryzującą, możesz skorzystać z udostępnego na stornie bezproblemow.pl wzoru:

  1. Wysokość wynagrodzenia jest waloryzowana każdego roku kalendarzowego na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za okres całego poprzedniego roku ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny na stronie internetowej tego urzędu. 
  2. Pierwsza waloryzacja nastąpi w roku [rok następny po podpisaniu umowy]. 
  3. Strony ustalają, że waloryzacja wynagrodzenia następuje z dniem 1 stycznia każdego roku, począwszy od roku wskazanego w ust. 2 powyżej. Waloryzacji podlegać będzie wynagrodzenie, którego wymagalność nastąpi po tym terminie. 
  4. W przypadku w którym wymagalność wynagrodzenia nastąpi przed publikacją przez GUS informacji o średniorocznym wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, Strony dokonają stosownych korekt w rozliczeniu po dokonaniu tej publikacji.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie bezpiecznego najmu nieruchomości lub sporów prawnych z deweloperem lub innymi firmami, zapraszamy do kontaktu. Po konsultacji ustalimy w jaki sposób możemy Ci pomóc!

adw. Krzysztof Lamparski

adw. Krzysztof Lamparski

W swojej pracy zawodowej zajmuje się sprawami odszkodowawczymi, prawem nieruchomości oraz prawem ochrony danych osobowych. Obsługuje przedsiębiorców oraz osoby fizyczne. Posiada duże doświadczenie procesualne zdobyte podczas licznych wystąpień przed sądami.