Odszkodowanie od dewelopera – podatek dochodowy od osób fizycznych. Czy od odszkodowania trzeba zapłacić PIT?

Odszkodowanie wypłacone przez dewelopera z tytułu nieprawidłowo wykonanej umowy deweloperskiej cieszy, jednak trzeba uważać na podatki. Szczególnie jeśli wypłata odszkodowania nie jest wynikiem orzeczenia sądu lub ugody sądowej.

Zwolnienie podatkowe nie znajduje zastosowania dla odszkodowania od dewelopera uzyskanego w drodze ugody pozasądowej

Zgodnie z właściwie niekwestionowanym poglądem rekompensata od dewelopera, choćby za to że oddała mieszkanie z blisko rocznym opóźnieniem, jest dla właściciela lokalu mieszkalnego przychodem. Tym samym ma on obowiązek zapłaty podatku PIT.

Interpretacje podatkowe, te starsze i nowsze wskazują dość jednoznacznie, że właścicielowi nie przysługuje jakiekolwiek zwolnienie z podatku dochodowego za uzyskane odszkodowanie. Rozważenia mogłoby podlegać odszkodowanie  określone w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Przepis ten mówi, że aby wypłacone zadośćuczynienie czy odszkodowanie było zwolnione z PIT, muszą zostać spełnione dwa warunki:

  1. wysokość odszkodowania lub zasady ustalania muszą wynikać z przepisów odrębnych ustaw,
  2. podstawą przyznania odszkodowania nie może być zawarta umowa lub ugoda pozasądowa.


W przypadku odszkodowania od dewelopera warunki te nie są spełnione. Wysokość odszkodowania – także kar umownych –  nie wynika z przepisów odrębnych ustaw ani rozporządzeń. Tym samym fiskus odmawia stosowania tego zwolnienia.

Ugoda sądowa z deweloperem. Odszkodowanie wolne od podatku.

Sytuacja zmienia się zupełnie jeśli sprawa trafi przed oblicze sądu i tak odszkodowanie zostanie przyznane w wyroku sądu lub też ugodzie zawartej przed sądem (także ugody zawartej przed mediatorem zatwierdzonej przez sąd). W tym wypadku jest art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie.

Brak zwolnienia podatkowego dla odszkodowań nieprzyznanych lub niezatwierdzonych przez sąd może skłaniać nabywcę lokalu od dewelopera do skierowania sprawy do sądu – choćby po to, żeby uniknąć zapłaty podatku dochodowego. Koszty postępowania sądowego mogą być bowiem niższe niż wysokość podatku, którego będzie domagał się fiskus w przypadku wypłaty odszkodowania przez dewelopera w drodze zwykłego porozumienia. Instytucją, która z jednej strony pozwoli uniknąć podatku, a z drugiej pozwoli dogadać się z deweloperem bez prowadzenia procesu sądowego ale jednak przed sądem może być zawezwanie do próby ugodowej przeciwko deweloperowi. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z zespołem BezProblemów lub innym specjalistą z zakresu prawa nieruchomości.

adw. Krzysztof Lamparski

adw. Krzysztof Lamparski

W swojej pracy zawodowej zajmuje się sprawami odszkodowawczymi, prawem nieruchomości oraz prawem ochrony danych osobowych. Obsługuje przedsiębiorców oraz osoby fizyczne. Posiada duże doświadczenie procesualne zdobyte podczas licznych wystąpień przed sądami.