Odbiór mieszkania od dewelopera – na co zwrócić uwagę?

odbiór mieszkania

Odbiór zakupionego od dewelopera lokalu to bardzo istotny element całej procedury nabycia swojego wymarzonego M. Po długim czasie oczekiwania nareszcie mamy możliwość na żywo zobaczyć lokal. Jest to także najlepszy moment, aby bardzo dokładnie zweryfikować jakość oraz zgodność wykonanych robót z przedstawioną w dniu zakupu ofertą.

Czy w tak ważnym momencie warto ryzykować ewentualne przeoczenie istotnych usterek?

Podczas odbioru warto skorzystać z pomocy osoby zajmującej się tym zawodowo. Fachowiec, posiadający znajomość aktualnych przepisów oraz doświadczenie w odbiorze nieruchomości, zapewni dużą skuteczność w wykryciu wszelkich wad. Kupujący będzie miał w tym czasie możliwość spokojnego zapoznania się z lokalem bez stresującej myśli o poszukiwaniu usterek.

Odbiór mieszkania – ściany i sufity

Podstawą weryfikacji lokalu jest sprawdzenie jakości wykonania tynków na ścianach i sufitach oraz wylewek w lokalu. Wprawne oko jest w stanie ocenić poprawność wykonania tynków oraz zauważyć możliwe miejsca występowania nieprawidłowości takich jak zawilgocenia, odspojenia tynków czy nieprawidłowe grubości. Za pomocą odpowiednich narzędzi weryfikowane są odchyłki od pionów, płaskość powierzchni oraz kąty pomiędzy płaszczyznami. Dodatkowo weryfikowana jest wilgotność wykonanych tynków, co pozwala określić możliwość wykonywania dalszych prac wykończeniowych.

Odbiór mieszkania – wentylacja i instalacje

Elementem niezmiernie ważnym dla przyszłego komfortu użytkowania jest wentylacja lokalu. Istotna jest weryfikacja prawidłowego rozmieszczenia przewodów wentylacyjnych oraz nawietrzaków. Warto także zmierzyć przepływ powietrza wentylacyjnego i drożność kanałów.

Każdy lokal posiada także instalacje, na które powinniśmy zwrócić uwagę. O ile brak ogrzewania czy ciepłej wody może oczywiście być uciążliwy, tak niesprawność instalacji elektrycznej może być zagrożeniem dla zdrowia i życia użytkowników. Ewentualne niesprawności instalacji, które nie zostaną wykryte podczas odbioru lokalu, ujawnią się najczęściej w trakcie prac ekipy wykończeniowej lub na początku użytkowania. Naprawa usterki wykrytej z takim opóźnieniem spowoduje, co najmniej konieczność zmian harmonogramu wykończenia mieszkania i kłopoty z organizacją kolejnych ekip.

Odbiór mieszkania – okna i balkon

Oknem na świat z nowego wyczekanego domu będzie właśnie nasze nowe okno. Warto więc poświęcić odpowiednio dużo czasu na sprawdzenie jakoś tego okna. Zweryfikować należy poprawność montażu, sprawność wszystkich mechanizmów, a przede wszystkim część estetyczną ram i szklenia. Najczęściej spotykanymi usterkami są właśnie uszkodzenia ram oraz rysy na szkleniu. Warto więc przed odbiorem przypomnieć deweloperowi o konieczności poprawnego przygotowania lokalu do odbioru, czyli między innymi o umyciu okien. Jeśli warunki nie pozwalają na poprawny odbiór szklenia, należy wynegocjować inny termin, dla prawidłowej oceny tego zakresu. Pamiętać należy, że to przez te okna będziemy oglądać świat dookoła nas przed najbliższe lata.

Jeżeli lokal posiada balkon, loggie lub taras, to także podczas odbioru warto sprawdzić jego stan i poprawność wykonania. Najważniejsze są prawidłowe spadki oraz płaszczyzna bez zagłębień w których będzie zbierać się woda opadowa. Zależnie od przyjętych rozwiązań architektonicznych płyty balkonowe mogą występować jako surowe elementy do wykończenia lub z ułożonymi okładzinami. Będąc na balkonie nie możemy zapomnieć o balustradach. Oczywistym jest weryfikacja poprawności zamocowania, gdyż to wpływa bezpośrednio na nasze bezpieczeństwo. Najczęściej występującymi problemami są uszkodzenia powłok malarskich balustrad oraz nieestetyczne spasowanie elementów konstrukcji lub wypełnienia balustrad.

Opcjonalnie w przypadku sprzyjających warunków pogodowych warto dokonać badania kamerą termowizyjną, które może ukazać występujące mostki termiczne, czyli nieciągłości w wykonanej izolacji budynku, a także jakość montażu i szczelność stolarki okiennej i drzwiowej. W tym zakresie najczęściej ujawniają się wady w montażu i regulacji stolarki okiennej. Natomiast występowanie usterek i niewykrycie nieprawidłowego wykonania izolacji lub osadzenia stolarki może skutkować problemami przez wiele lat użytkowania. Dla prawidłowego przeprowadzenia badania termowizyjnego kluczowym jest wykorzystanie dobrej jakości sprzętu oraz doświadczenie osoby wykonującej badanie.

Odbiór mieszkania – karta lokalowa i standard wykończenia

Zawsze koniecznie trzeba zweryfikować otrzymaną przy zakupie kartę lokalową ze stanem faktycznym. Dokumentem, o którym nie wolno zapomnieć podczas odbioru jest Standard Wykończenia. To w nim najczęściej w bardzo zwięzłej formie znajdziemy dużo istotnych informacji o materiałach i rozwiązaniach zastosowanych w naszym budynku i lokalu. Standard wykończenia jest obowiązkowo przedstawiony Kupującemu już na etapie podpisywania umowy, należy więc dobrze się z nim zapoznać i już przed odbiorem wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Trzeba pamiętać, że mieszkanie jakie mogliśmy widzieć u znajomych czy kogoś w rodzinie może w pewnym stopniu różnić się rozwiązaniami od naszego. Czasami różnice te są marginalne, nieraz jednak bardzo istotne. Budynki mogą być wykonane w różnej technologii. Inne normy i dopuszczalne odchyłki należy zastosować dla budynku wykonanego w technologii murowanej, a inne dla budynku z prefabrykatów. Tak, te drugie wracają na nasze budowy i zyskują na popularności.

Zważając na opisany powyżej podstawowy zakres wymagający weryfikacji, należy poważnie zastanowić się czy warto podejmować ryzyko i dokonywać odbioru osobiście. Przedstawione zakresy to podstawy odbioru, jednak cały proces sprawdzenia uzależniony jest od konkretnego lokalu. Nie sposób opisać i przewidzieć wszystkich przypadków, tutaj kluczowe jest doświadczenie i czujne oko Inspektora. Koszty oraz czas, który możemy stracić są niewspółmiernie większe od zaangażowania fachowca, który pomoże przy odbiorze lokalu.

inż. Roman Manuszkiewicz

inż. Roman Manuszkiewicz

Zdobywał doświadczenie w największych polskich firmach budowlanych realizując kontrakty w Polsce oraz poza granicami kraju. Podstawowe zakresy działalności to nadzory inwestorskie obiektów, odbiory lokali z rynku pierwotnego oraz wtórnego, odbiory robót wykończeniowych, badania termowizyjne.