O dostawie i montażu drzwi raz jeszcze – montaż drzwi niezgodny z instrukcją jako podstawa do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu zapłaconej ceny i odszkodowania

montaż drzwi niezgodny z instrukcją

Sprawy dotyczące montażu drzwi są dobrym przykładem na zrozumienie jak działają przepisy o rękojmi za wady wykonanych usług oraz na co należy  tych sprawach uważać. Wady zamontowanych drzwi często są dość oczywiste – albo drzwi działają i dobrze wyglądają albo nie – i nie trzeba być fachowcem, żeby to stwierdzić. Dlatego w tym artykule omawiam kolejną sprawę związaną z nieprawidłowym montażem drzwi, pokpieniem sobie przez firmę monterską procedury reklamacyjnej, odstąpieniem od umowy – a w efekcie pozytywnym wyrokiem sądu.

Omawiana sprawa dotyczyła dość szerokiego zakresu dostawy i montażu drzwi w Łodzi. Umowa obejmowała bowiem kupno drzwi pokojowych, łazienkowych i prowadzących do garażu wraz z ich montażem – łącznie na prawie 20.000,00 złotych. Sprawa trafiła do sądu, który po ponad dwóch latach orzekł na korzyść właściciela domu.

montaż drzwi niezgodny z instrukcją

Wady w montażu – uszkodzenie drzwi, nieprawidłowy montaż

Usługa montażu od początku nie przebiegała do końca dobrze. Nie dość, ze z opóźnieniem, to jeszcze ościeżnica do garderoby była zbyt duża, a w łazience była zbyt szeroka belka uniemożliwiająca montaż. Ponadto dolne krawędzie w 3 skrzydłach drzwi zostały uszkodzone w trakcie montażu. Były też inne, drobniejsze wady.

Dobrowolna procedura reklamacyjna nie podziałała, dlatego ostatecznie właściciel mieszkania wezwał do usunięcia wad: montażu futryny w drzwiach do łazienki technicznej, dokończenia montażu pozostałych futryn, montażu listew przypodłogowych, wykonania zaprawek malarskich i wymiany klamek. Gdy to nie poskutkowało, wobec nieusunięcia wad, wysłał on oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a także do zwrotu zapłaconej ceny, wyznaczając termin 7 dni od daty otrzymania wezwania. Oczywiście firm monterska nie zareagowała pozytywnie na takie postawienie sprawy.

montaż drzwi niezgodny z instrukcją

Biegły sądowy w sprawie o wady montażu drzwi

Sprawa trafiła do sądu, a sąd skierował ją do biegłego. Ten wydał opinię o tym, że firma monterska wykonała montaż drzwi niezgodnie z instrukcją montażu, ponieważ nie zastosowano pełnego pianowania ościeża i łączników mechanicznych oraz nie przyklejono maskownic. Część wad uznane zostały za usuwalne i istotne, część za nieusuwalne i istotne, a część za usuwalne, ale nieistotne (w zakresie regulacji). Nie rzadko zdarza się, że profesjonaliści tak naprawdę nie wiedzą jak prawidłowo wykonać usługi remontowo-monterskie wykonując tzw. fuszerkę. Tak było i w tym przypadku.

Tak ustalony stan faktyczny dał sądowi podstawę do wydania wyroku. W sprawach o wady opinia biegłego bywa kluczowym dowodem, który pozwala sądowi uzyskać informację czy prace wykonane są zgodnie ze sztuką, czy też nie

montaż drzwi niezgodny z instrukcją

Właściciel mieszkania wygrywa w sądzie – skuteczne odstąpienie od umowy

W związku z krytyczną dla firmy monterskiej opinią biegłego sąd ustalił, że na pozwanym, będącym profesjonalistą, ciążyła powinność prawidłowego zamontowania drzwi. Pozwany przyjął zlecenie na dostarczenie i montaż drzwi wraz z ościeżnicami, przez co należy rozumieć, iż zobowiązał się dokonać tego montażu w sposób zgodny ze sztuką montażu drzwi i tak, aby zamontowane drzwi działały w pełni sprawnie. Niestety wykonał swoje zobowiązanie wadliwie, co potwierdził biegły.

Wobec tego po stronie właściciela mieszkania  powstało uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z czego ten skutecznie skorzystał. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało bowiem poprzedzone wezwania do usunięcia wad, które nie zostały poprawione przez firmę monterską, a poprawione być powinny. Tym samym sąd zasądził o formy monterskiej na rzecz właściciela mieszkania zwrot zapłaconej ceny.

Powyższa sprawa pokazuje ponownie, że kluczem w wygraniu sprawy dotyczącej wykończenia mieszkania jest po pierwsze przestrzeganie procedury reklamacyjnej związanej z przepisami o rękojmi, odpowiednie udowodnienie wszystkich swoich kroków podejmowanych w ramach rękojmi oraz determinacja w uzyskaniu sprawiedliwości. Sprawa toczyła się bowiem przed sądem ponad dwa lata, jednak z ostatecznym pozytywnym skutkiem dla właściciela mieszkania – konsumenta.

adw. Krzysztof Lamparski

adw. Krzysztof Lamparski

W swojej pracy zawodowej zajmuje się sprawami odszkodowawczymi, prawem nieruchomości oraz prawem ochrony danych osobowych. Obsługuje przedsiębiorców oraz osoby fizyczne. Posiada duże doświadczenie procesualne zdobyte podczas licznych wystąpień przed sądami.