Nieprawidłowo wykonany remont mieszkania? Co zrobić? Na co pozwalają przepisy prawa? Czy warto walczyć o odszkodowanie?

nieprawidłowo wykonany remont mieszkania

W tym artykule chciałbym Wam przedstawić przykład typowego remontu, który został wykonany nieprawidłowo. Remont ten obejmował wygładzenie ścian i sufitów w całym mieszkaniu, malowaniu ścian i sufitów w całym mieszkaniu, położeniu glazury i terakoty w kuchni, położeniu terakoty w przedpokoju, położeniu glazury i terakoty w łazience, montażu kaloryfera oraz zabudowie prześwitów. Typowy zakres prac remontowych. Co poszło nie tak i jak dalej potoczyła się historia tego remontu?

Umowa na wykonanie remontu mieszkania

Właściciel mieszkania planował remont. Znalazł on firmę, która profesjonalnie wykonuje tego rodzaju prace – a tak przynajmniej deklaruje. Dostał ofertę, którą zaakceptował i prace zostały wykonane. Problem  jednak w tym, że prace remontowe przeprowadzone zostały wadliwie i niezgodnie ze sztuką, efektem czego był m.in. nieestetyczny wygląd ścian i podłóg w takich pomieszczeniach jak kuchnia, łazienka, przedpokój i sypialnia. Ściany pomimo gładzenia były nierówne, płytki i fugi położone zostały krzywo oraz w sposób nietrwały z uwagi na brak odpowiedniej ilości kleju. Nie na to umawiał się właściciel mieszkania i nie tego się spodziewał.

Procedura dochodzenia praw z tytułu rękojmi: wezwanie do usunięcia wad, odstąpienie od umowy na remont mieszkania

W związku z wykonaną chałturą właściciel mieszkania wezwał firmę remontową do poprawienia prac. Oczekiwał on poprawienia wykonanych prac, w tym skucia i ponownego położenia kafli. Zagroził także, że w przypadku bezskutecznego upływu zakreślonego terminu, odstąpi on od umowy albo powierzy poprawienie wykonanych prac innej osobie na koszt pozwanego. Pismo to nie zostało odebrane przez firmę remontową. Pewnie celowo, myśląc że tak sobie pomoże. Efekt był odwrotny. Przepisy prawa wskazują, że brak odpowiedzi na reklamację w ramach rękojmi stanowi uznani roszczenia.

Ostatecznie kupujący mieszkanie od umowy odstąpił i sprawę wniósł do sądu, gdzie zażądał  zwrotu wynagrodzenia w części dotyczącej wadliwie wykonanych prac, zwrotu kosztów poniesionych  na zakup materiałów zużytych do remontu oraz zwrotu koszt robót niezbędnych do przeprowadzenia w celu usunięcia wykonanych prac. Przenikały się zatem w tej sprawie roszczenia z tytułu rękojmi i o naprawienie wyrządzonej w związku z wykonywaniem dzieła. Często tak się dzieje w sprawach dotyczących wadliwego wykonania remontu.

nieprawidłowo wykonany remont mieszkania

Właściciel mieszkania wygrywa w sądzie z firmą budowlaną

W sądzie sprawa trafiła do biegłego z dziedziny budownictwa, który nie mógł nie potwierdzić wadliwego wykonania remontu. Wskazał on, że płytki nie zachowują poziomu, płaszczyznowości, występują przegarbienia, są miejscowe odspojenia płytek od podłoża oraz ubytki fugi. Jeśli chodzi o ściany i sufity, to nie wykonano ich szlifowania. Ponadto wykonawca prac nie zachował poziomu i pionu w mocowaniu grzejnika, szafki, miski ustępowej i baterii wannowej.

Wykonał on szczegółowe wyliczenia w zakresie szkody i na te podstawie w znacznej części właściciel mieszkania odzyskał pieniądze. Wyłącznie roszczenie o zwrot koszt robót usunięcia wykonanych prac wzbudził pewne wątpliwości sądu, ale tylko co do wysokości. Biegły powołany do sprawy wskazał bowiem, że wartość tych prac jest niższa niż ta, którą podał właściciel mieszkania.

Sprawa dotyczyła wartości prac wynoszącej ponad 10.000 złotych. Rozpoznawał ją Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie pod sygnaturą I C 566/16. Sprawa trwała ponad dwa lata.

nieprawidłowo wykonany remont mieszkania

adw. Krzysztof Lamparski

adw. Krzysztof Lamparski

W swojej pracy zawodowej zajmuje się sprawami odszkodowawczymi, prawem nieruchomości oraz prawem ochrony danych osobowych. Obsługuje przedsiębiorców oraz osoby fizyczne. Posiada duże doświadczenie procesualne zdobyte podczas licznych wystąpień przed sądami.