Czy zarząd nieruchomości może odmówić podłączenia do Twojego mieszkania światłowodu?

Zostałeś właścicielem mieszkania i chciałbyś podłączyć do niego światłowód? Zapewne został on już poprowadzony do Twojego budynku, jednak nie został podłączony do Twojego lokalu. Jest zatem bardzo blisko. Pytasz zarządcę nieruchomości o zgodę, bo trzeba przekuć kawałek ściany, tak żeby poprowadzić światłowód z telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej do Twojego domu. Zarządca jednak odmawia podłączenia światłowodu tłumacząc, że klata była remontowana i nie zgadza się na żadne kucie.

Podłączenie światłowodu do mieszkania – przykład klienta BezProblemow z Poznania.

To problem jednego z klientów portalu bezproblemow.pl  z Poznania, który zwrócić się do nas o pomoc. Dopiero co zakupił on mieszkanie z rynku wtórnego i wybierając ofertę na Internet zainteresował się światłowodem. Co prawda miał w mieszkaniu możliwość podłączenia Internetu „z kabla”, ale zależało mu na światłowodzie. Światłowód jest szybszy, a oferta operatora dysponującego światłowodem była korzystniejsza. Na klatce, przy jego mieszkaniu była telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa, do której światłowód został już doprowadzony. Problemem było jednak to, że jego mieszkanie  żaden sposób nie zostało podpite do instalacji światłowodowej. 

Dostawca Internetu wskazał, że podłączy jego nowe mieszkanie do światłowodu, ale wymaga to przekucia ściany w związku z występującymi uwarunkowaniami technicznymi. Zarządca nieruchomości zapytany o zgodę na taki remont odmówił jednak, bo niedawno klatka była remontowana. Czy mógł tak zrobić?

Czy zarządca nieruchomości może odmówić podłączenia światłowodu do mieszkania?

Odpowiedź znajduje się w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. megaustawie telekomunikacyjnej). W artykule 31 wskazuje ona, że jeżeli nieruchomość lub jej część zajmowana przez użytkownika końcowego nie posiada przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej, odpowiadającego potrzebom użytkownika końcowego, właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty nieruchomości, osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub zarządca nieruchomości, nie może odmówić, z wyjątkiem przypadków wynikających z przepisów prawa, instalacji, utrzymania lub wymiany zewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej. 

Oznacza to, że jeśli dotychczasowa instalacja telekomunikacyjna nie odpowiada potrzebom użytkownika końcowego (właściciela lokalu  w którym Internet ma być użytkowany) bo nie zapewnia wszystkich usług lub nie spełnia oczekiwanym parametrom, to tylko jeśli wynika to z przepisów prawa można odmówić instalacji do jego lokalu instalacji telekomunikacyjnej.

Co to jest zewnętrzna instalacja telekomunikacyjna?

Zewnętrzna instalacja telekomunikacyjna nie posiada swojej prawnej definicji. Można zatem postawić pytanie dokąd instalacja jest zewnętrzna, czyli na co zarządca musi się zgodzić? Odnosząc się do językowego znaczenia tego terminu oraz zbijając ją z art. § 192(f) rozporządzeniem o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przyjąć trzeba, że instalacje telekomunikacyjną w budynku dzieli się na zewnętrzna i wewnętrzne. Skoro zatem jest jedna instalacja zewnętrzna i wiele wewnętrznych, to ta wewnętrzna jest W mieszkaniu, a zewnętrzna musi być POZA mieszkaniem. Zarządca powinien zatem umożliwić wykonanie instalacji światłowodowej doprowadzającej światłowód DO mieszkania. Tak też trzeba rozumieć sens tego przepisu – inaczej byłby on bowiem pozbawiony swojej funkcjonalności.

Kiedy zarządca nieruchomości może rzeczywiście odmówić podłączenia światłowodu do mieszkania?

Powyższy przepis daje zarządcy nieruchomości prawo odmowy wykonania zewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej (m. in. światłowodu)  w przypadkach wynikających z przepisów prawa. Takim przypadkiem mogą być unormowania ustawy z o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami albo przepisy o bezpieczeństwu budynków. W żadnym jednak wypadku przyczyną odmowy nie może być niedawno wykonany remont klatki schodowej.

adw. Krzysztof Lamparski

adw. Krzysztof Lamparski

W swojej pracy zawodowej zajmuje się sprawami odszkodowawczymi, prawem nieruchomości oraz prawem ochrony danych osobowych. Obsługuje przedsiębiorców oraz osoby fizyczne. Posiada duże doświadczenie procesualne zdobyte podczas licznych wystąpień przed sądami.