Czy deweloper może przenieś własność mieszkania przed uzyskaniem odbioru budynku?

własność mieszkania przed uzyskaniem odbioru

Niejednokrotnie zdarza się, że budynek mieszkalny objęty umową deweloperską stoi wykończony i gotowy do wydania nowym właścicielom, jednak deweloper wciąż nie wyznacza terminu na zawarcie umowy przenoszącej własność mieszkania. Czy możemy skutecznie wnioskować do dewelopera w takiej sytuacji o przyspieszenie zawarcia takiej umowy?

własność mieszkania przed uzyskaniem odbioru

Kiedy można zawrzeć umowę o przeniesienie własności lokalu?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się wprost w przepisach prawa. Przeniesienie własności do lokalu  poprzedzone jest odbiorem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez nabywcę, który następuje natomiast po zawiadomieniu o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, przy jednoczesnym braku sprzeciwu ze strony właściwego organu, albo na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Kolejność jest zatem następująca:

  1. Ukończenie prac
  2. Formalności administracyjne (najczęściej wydanie pozwolenia na użytkowanie)
  3. Odbiór lokalu w celu znalezienia wad i usterek lokalu
  4. Zawarcie umowy o przeniesienie własności.

własność mieszkania przed uzyskaniem odbioru

Czy można wcześniej uzyskać dostęp do mieszkania?

Oficjalnych przepisów prawa na których możemy się oprzeć i zażądać od dewelopera wcześniejszego uzyskania dostępu do lokalu. Nie oznacza to jednak, że takie sytuacje się nie dzieją. Jeśli deweloper się zgodzi nie ma właściwie przeszkód do tego, żeby wcześniej udzielił on przyszłemu właścicielowi dostępu do lokalu – jednak wyłącznie do celów remontowych. Zabronione jest zamieszkiwanie w takim lokalu, bo formalnie nie jest on dopuszczony do użytkowania.

Należy pamiętać w takiej sytuacji o tym, żeby dokonać z deweloperem swoistego : przedodbioru, w którym wskazane zostaną wszystkie wady i usterki związane z lokalem oraz ustalone zostaną warunki ich usunięcia. W innym przypadku, po wykończeniu mieszkania, może nie być możliwe (i opłacalne dla obu stron) usunięcie wad. Trudno wyobrazić sobie bowiem sytuację, w którym po wykończeniu lokalu przy właściwym odbiorze lokalu zgłaszane są krzywe ściany wymagające położenia nowych tynków. Może także powstać spór co do źródła wad. Często zdarza się chociażby, że okna w lokalach deweloperskich posiadają rysy. Jeśli zostaną one stwierdzone dopiero przy odbiorze właściwym może pojawić się argument, że powstały one w czasie pomiędzy przekazaniem kluczy do lokalu mieszkalnego, a odbiorem właściwym. W takiej sytuacji to na właścicielu lokalu będzie obowiązek wykazania, że za rysy na szybach odpowiada deweloper i że istniały one przed uzyskaniem dostępu do lokalu.

Wcześniejsze uzyskanie dostępu do lokalu stanowi zatem pewnie ryzyko dla przyszłego właściciela ale i deweloper, bo może wygenerować pewne spory pomiędzy tymi stronami. Niemniej taka praktyka pozwala zaoszczędzić często sporo czasu i przyspieszyć wprowadzenie się do nowego mieszkania czy domu. Przyszli właściciele nieruchomości powinni też mieć świadomość, że dopóki nie mają „na papierze” potwierdzenia uzyskania własności do lokalu inwestowanie w ten lokal jest obarczone ryzykiem, że w między czasie coś się wydarzy takiego, że przeniesienie własności nie będzie możliwe lub będzie utrudnione. Formalnie wygląda to bowiem w ten sposób, że czynią oni nakłady na nieswojej nieruchomości.

Zalecamy zatem w takiej sytuacji z jednej strony dokonanie szczegółowego przedodbioru i dokumentowanie wszelkiego rodzaju wydatków związanych z wykończeniem mieszkania w okresie do rzeczywistego przeniesieni własności do nieruchomości.

adw. Krzysztof Lamparski

adw. Krzysztof Lamparski

W swojej pracy zawodowej zajmuje się sprawami odszkodowawczymi, prawem nieruchomości oraz prawem ochrony danych osobowych. Obsługuje przedsiębiorców oraz osoby fizyczne. Posiada duże doświadczenie procesualne zdobyte podczas licznych wystąpień przed sądami.