Co zrobić gdy deweloper nas źle traktuje? Czy i gdzie można poskarżyć się na dewelopera?

Wcale nie rzadko zdarza się, że deweloperzy po podpisaniu umowy deweloperskiej i zgarnięciu pieniędzy zmieniają podejście do klienta. Dopóki zabiegali o nabywcę lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego było wszystko dobrze, a później kontakt się psuje. Czy są jakieś instytucje, które można włączyć w spór z deweloperem? Zapraszam do lektury.

gdzie można poskarżyć się na dewelopera

1. Spróbuj dotrzeć do przełożonego osoby reprezentującej dewelopera

Najczęściej deweloper, a osoba zatrudniona do obsługi klientów to dwie różne osoby. Deweloperzy bardzo często zatrudniają rasowych sprzedawców do tego, żeby przekonali nabywców do zawarcia umowy deweloperskiej dotyczącej mieszkania lub domki klientom i obsługiwali później proces samej sprzedaży. Osoby te stanowią barierę między Tobą, a osobą która faktycznie reprezentuje dewelopera i za odpowiada za przedsięwzięcie deweloperskie. Gdy problem jest z tą osobą, można spróbować ją ominąć i poskarżyć się bezpośrednio deweloperowi – w rozumieniu osób uprawnionych do jego reprezentowania.  Często to skuteczna forma działania!

W zależności od formy prawnej, w jakiej deweloper wykonuje swoją działalność gospodarczą, informacji o osobach, które rzeczywiście reprezentują dewelopera szukaj w KRS lub w CEiDG.

gdzie można poskarżyć się na dewelopera

2. Sprawdź, czy deweloper należy do Polskiego Związku Deweloperów

Możesz także spróbować poskarżyć się do instytucji zrzeszającej deweloperów. Polski Związek Firm Deweloperskich to organizacją branżową mająca dbać o kondycję rynku deweloperskiego w Polsce. W ramach swoich działań opracowali oni Kodeks Dobrych Praktyk, którego członkowi PZFD zobowiązują się przestrzegać.

Kodeks Dobrych Praktyk reguluje wzajemne prawa i obowiązki w relacji klient-deweloper. Pomimo, że robi to dość ogólnie można znaleźć tam haczyk do tego, żeby spróbować poskarżyć się na dewelopera na nieprzestrzeganie jego zapisów. Jest on dostępny na stronie PZFD >>

Co ciekawe, kodeks ten miał zostać zaakceptowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Nie nalży jednak spodziewać się oszałamiających efektów z takiej skargi, poza chwilowym szumem.

gdzie można poskarżyć się na dewelopera

3. Zapytaj, czy Rzecznik Praw Konsumentów może Ci pomóc?

W Polsce funkcjonuje sieć rzeczników praw konsumentów. Powinni być oni powołani przy każdym powiacie. Do ich głównych zadań należy:

  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

Jeśli deweloper narusza Twoje prawa jako konsumenta, możesz spróbować uzyskać pomoc właśnie od rzecznika praw konsumenta, który może pogrozić palcem deweloperowi. Niestety jednak – wiele więcej nie może on zrobić w Twojej sprawie. Występowanie przez rzeczników do sądu jest teoretycznie możliwe, ale właściwie niepraktykowane.

gdzie można poskarżyć się na dewelopera

4. Szukaj pomocy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Kolejną instytucją, którą potencjalnie możesz zaangażować w swój problem z deweloperem jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Organ ten nie stoi jednak na straży indywidualnych interesów konsumentów, a wyłącznie zbiorowych – czyli takich, które mogą narażać nieograniczoną (potencjalnie) liczbę konsumentów (nabywców lokali od dewelopera).

Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy, w szczególności naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji i nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji.  Często zatem trudno zaprząc UOKiK do pomocy w indywidualnej sprawie.

gdzie można poskarżyć się na dewelopera

5. Zaangażuj w spór z deweloperem profesjonalnego pełnomocnika, specjalistę

Najlepszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem sporu z deweloperem jest konsultacja Twojego problemy z adwokatem lub radcą prawnym, który specjalizuje się w sprawach z zakresu umów deweloperskich.

Będzie on w stanie dobrać indywidualne rozwiązanie problemów, z którymi się zmagasz i wkroczyć w zepsutą relację na linii deweloper-nabywca lokalu, odsiewając często emocje obu stron. Dzięki fachowemu pełnomocnikowi zorientujesz się jaką masz sytuację, jakie argumenty oraz jaka jest ich siła. Ochrony swoich praw w relacji z deweloperem możesz bowiem także szukać na drodze cywilnej, a czasem także na ścieżce karnej, w których to procedurach pomoc adwokata może być nieoceniona.

Pamiętaj także, że im później włączysz pełnomocnika, tym więcej błędów możesz popełnić po drodze, które mogą ważyć na skuteczności ochrony Twoich praw jako nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

adw. Krzysztof Lamparski

adw. Krzysztof Lamparski

W swojej pracy zawodowej zajmuje się sprawami odszkodowawczymi, prawem nieruchomości oraz prawem ochrony danych osobowych. Obsługuje przedsiębiorców oraz osoby fizyczne. Posiada duże doświadczenie procesualne zdobyte podczas licznych wystąpień przed sądami.